Firma Rehberi Kataloğu
Online Katalog | Ana Sayfam Yap | Favorilerime Ekle | Tavsiye Et | Şirketimi Ekle | Sıkça Sorulan Sorular | İletişim
ÜYE GİRİŞİ ÜYELİK
TCMB DÖVİZ KURLARI
Alış
Satış
DOLAR
EURO
STERLIN
FRANK
YEN
SON KATILAN FİRMALAR
FLORAKİM KİMYA TEMİZLİK...
SAPHİR HOTEL
ADMİN HABER
ADMİN2
SİTE KULLANIM KOŞULLARI
INDUSTRY GUIDE (Endüstri Kataloğu) İnternet Sitesi Üyelik ve Kullanım Koşulları Sözleşmesi

INDUSTRY GUIDE (Endüstri Kataloğu) internet sitesinin sahibi Boyut Yayıncılık ve Ticaret A.Ş. (Bundan sonra "Site Sahibi" olarak anılacaktır.) olup, site üzerindeki her tür hak ile kullanım üzerindeki her hakkı kendisine aittir.

Siteyi kullanmadan önce Üyelik ve kullanım koşullarını lütfen dikkatle okuyun.

1. İşbu sözleşmenin konusu, INDUSTRY GUIDE (Endüstri Kataloğu) internet sitesinde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

2. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Site Sahibi tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Üye, üyeliği süresince INDUSTRY GUIDE (Endüstri Kataloğu) internet sitesi hizmetlerinden faydalanırken ve hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder.

4. Üye’nin, Site Sahibi tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü şahısların bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye’nin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü şahısların bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üye’nin ve/ veya üçüncü şahısların uğradığı veya uğrayabileceği tüm zararlardan Üye tek başına sorumlu olup, Site Sahibi’ ne doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

5. Üye, INDUSTRY GUIDE (Endüstri Kataloğu) internet sitesindeki ilgili bölümlere kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve beyan etmektedir. Site Sahibi üye tarafından iletilen veya internet sitesine kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine, hukuka , Reklam, Tüketici ve Haksız Rekabet, Fikir ve Sanat Eserleri, Borçlar Hukuku başta olmak üzere yürürlükte bulunan tüm yasa ve mevzuata uygun olduğunu kabul, taahhüt ve garanti eder.

6. Üye,Site Sahibi’nin yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahısa devredemez; üyelik Üye’nin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz.

7. Üyenin işbu sözleşme hükümlerine, hukuka ve yasalara aykırı olarak gerçekleştirdiği internet sitesi üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü şahısların uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Site Sahibi doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

8. INDUSTRY GUIDE (Endüstri Kataloğu) internet sitesi üzerindeki yönlendirmeler (bağlantı, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Site Sahibi’ne herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

9. Teknik sorun nedeniyle internet sitesi yayınında kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve ulaşmaya dair Üye’nin yaşayacağı kesintilerde sorunlardan Site Sahibi sorumlu tutulamaz.

10. Üye, Site Sahibi'nin kontrolü dışında İnternet sunucusundan, elektrik kesintilerinden, donanım veya altyapı sorunlarından, bilgisayar virüsleri ile tüm mücbir ve sair sebeplerden kaynaklanabilecek her türlü aksaklık ve gecikmeden Site Sahibi’nin sorumlu tutulamayacağını, herhangi bir nedenle talep ettikleri bilgilere ve hizmetlere erişememeleri ve/veya bilgisayar virüsü, iletişim hatası gibi nedenlerle izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, veri tabanında muhafaza edilen bilgilerin kullanılması, bilgilerin silinmesi, veri kaybına uğranması ve benzeri her herhangi bir durumda SİTE Sahibi’ne hiçbir sorumluluk yüklenemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

11. Site Sahibi, INDUSTRY GUIDE (Endüstri Kataloğu) internet sitesi üzerinden sunduğu her tür hizmetle ilgili olarak üçüncü kişilerle sözleşme, v.s. yapmaya, işbu Sözleşme şartlarını tek taraflı olarak değiştirmeye, yeni maddeler eklemeye, iptal etmeye, INDUSTRY GUIDE (Endüstri Kataloğu)'nun sunduğu hizmetlerde değişiklik yapmaya, hizmetlerin kullanım koşullarını ve şeklini değiştirmeye, doğrudan ve tek başına yetkilidir.

12. Site Sahibi, işbu site ve içeriğinin; her türlü hizmetlerini, ürünlerini, kullanım koşullarını, bilgi ve belgelerini önceden herhangi bir ihbara gerek olmaksızın; değiştirme, iptal etme, durdurma hakkına sahiptir. Üye ve ziyaretçiler; siteye giriş, sitenin kullanımı ve yapılacak olası değişiklikleri kabul ettiklerini peşinen beyan ve taahhüt ederler.

13. INDUSTRY GUIDE (Endüstri Kataloğu) internet sitesi üyeleri ve ziyaretçileri, internet sitesine her yeni girişlerinde, üyelik sözleşmesinde yer alan tüm güncellenmiş maddeleri kabul etmiş sayılırlar.

14. INDUSTRY GUIDE (Endüstri Kataloğu) internet sitesi üyeleri ve ziyaretçileri, diledikleri zaman INDUSTRY GUIDE (Endüstri Kataloğu) internet sitesi üyeliklerini bitirebilir, bilgilerinin sitede yayınlanmasını durdurabilir ve/veya INDUSTRY GUIDE (Endüstri Kataloğu) internet sitesini kullanmaktan vazgeçebilirler. INDUSTRY GUIDE (Endüstri Kataloğu) internet sitesi üyeleri, bu konuda Site Sahibi'nden herhangi bir hak talep edemezler.

15. Üyenin INDUSTRY GUIDE (Endüstri Kataloğu) internet sitesi Kullanım Koşulları'nı ihlâl etmesi durumunda Site Sahibi, fazlaya ilişkin her türlü yasal talep ve dava açma hakkı saklı olmak üzere, Üye’nin INDUSTRY GUIDE (Endüstri Kataloğu) internet sitesi üyeliğine son verebilir; Üye’nin site içindeki kurumsal sayfasını ve site tarafından hediye olarak yayınlanan web sitesini kapatabilir; üyenin yazılarını, reklamlarını, logosunu, fotoğraf ve hareketli görüntü (video) lerini yayından kaldırabilir.

16. Site Sahibi, üyelik gerektirmeyen hizmetleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir. Bu halde kullanıcı sitede yer alan sözleşmeyi onaylayıp tüm hak ve yükümlülükleri ile üye olmayı kabul etmez ise, anılan hizmetleri alamayacaktır. Site Sahibi ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu gibi durumlarda üyelerce ve ziyaretçilerce daha önce ulaşılabilen bilgilere veya belgelere, üyeliğin ücretli hale gelmesi veya başkaca şartlar öngörülmesi nedeni ile ulaşılamaması durumunda üye tarafından yaşanabilecek aksaklıklara ilişkin olarak, üye ve ziyaretçiler Site Sahibi'nden hiçbir talepte bulunamayacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

17. Bu internet sitesinde bulunan yazılar, markalar, bilgiler, resimler, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni, internet sayfasının sunumu ve benzeri her türlü fikri ve mülki hak Site Sahibi'nin mülkiyetindedir. INDUSTRY GUIDE (Endüstri Kataloğu) tarafından verilen hizmetler ve yazılımlar, INDUSTRY GUIDE (Endüstri Kataloğu) internet sitesinin isim hakkı ve INDUSTRY GUIDE (Endüstri Kataloğu) internet sitesi ile ilgili her türlü mali haklar, dijital yayın hakları, içerik de dahil olmak üzere her türlü kullanım hakkı, tüm Türkiye’de ve Dünya’da; yer, zaman ve sayı sınırı olmaksızın Site Sahibi'ne aiitir. Bu maddede bahsi geçen tüm içerik telif hakları ile ilgili diğer mevzuatlar uyarınca korunmaktadır. INDUSTRY GUIDE (Endüstri Kataloğu) İnternet sitesi içindeki belgeler online sistemde görüntülenmesi haricinde Site Sahibi’nin yazılı onayı alınmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayınlanamaz, kamuya açık bir şekilde gösterilemez, dağıtılamaz, kiraya verilemez veya herhangi bir kamusal veya ticari amaçla kullanılamaz. Üye ve ziyaretçiler işbu sözleşme ve ilgili mevzuata aykırı olarak bahsedilen belgelerin herhangi bir şekilde kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması, yayınlanması, kamuya açık bir şekilde gösterilmesi, kiraya verilmesi veya herhangi bir kamusal veya ticari amaçla kullanılması ve benzeri ortaya çıkabilecek her türlü zarardan dolayı Site Sahibi'ne hiçbir sorumluluk yüklenemeyeceğini, Site Sahibi’nin bu nedenle üçüncü kişilere ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat, idari/adli para cezaları ile benzeri her türlü zararı ihlali gerçekleştiren üye veya ziyaretçilerden tazmin edileceğini ve Site Sahibi tarafından her türlü yasal yollara başvurulabileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

18. Üye, INDUSTRY GUIDE (Endüstri Kataloğu) internet sitesinde yayınlanacak ilan veya reklamın ilgili yasaların emredici hükümlerine, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı mevzuatına, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması hususundaki ilkelere ve Reklam Kurulu normlarına uygun olacağını; kamu düzenine, genel sağlığa, ahlak ve adaba riayet edileceğini, bu hususlara aykırılık halinde, Site Sahibi’nin uğrayacağı her türlü hukuki ve cezai takibatta uğrayacağı maddi ve manevi her türlü zararı ihbar ve mahkeme ilamına gerek kalmaksızın derhal karşılayacağını, her türlü adli ve idari para cezasını ceza tebligatının ibrazı karşılığında herhangi bir mahkeme hükmüne gerek kalmaksızın karşılayacağını, ilan ve reklam nedeni ile üçüncü şahısların tüm taleplerinde sorumluluğu derhal üstleneceğini, yayınlanmasını talep edeceği ilan ve/veya reklamın Site Sahibi tarafından mevzuata aykırılık gerekçesi ile değiştirilmesinin talep edilmesi halinde, bu talebi göz önüne alacağını; aksi takdirde Site Sahibi’nin söz konusu ilan ve/veya reklamı yayınlamaktan imtina edebileceğini kabul ve taahhüt eder.

19. Üyelik başvuru formu, ziyaretçiler tarafından formda istenilen bilgilerle eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır. Ziyaretçiler, başvuru formuna aktardıkları her türlü bilginin doğruluğunu, kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt ederler. Başvuru formunu dolduran her Üye ve ziyaretçi, verdiği ve vereceği tüm bilgilerin doğru olduğunu, verdiği/vereceği hatalı ya da eksik bilgiden tamamen kendisinin sorumlu olacağını ve bu nedenle Site Sahibi'nin ve/veya 3. kişilerin uğradığı/uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

20. INDUSTRY GUIDE (Endüstri Kataloğu), internet sitesi üyelerine, üyelerin ilgili bölümlere giriş yapabilmeleri için kullanıcı adı ve şifre temin edilmektedir. Verilen kullanıcı adı ve şifrenin gizliliği ve korunması tamamıyla üyenin kendi sorumluluğundadır. Bilgi yüklemesi ve güncellemesi, üyeler tarafından kendilerine temin edilen kullanıcı adı ve şifre kullanılarak yapılır. Site Sahibi, şifrenin üye tarafından gerektiği şekilde muhafaza edilmemesinden, kaybedilmesinden, başkalarına verilmesinden, her ne şekilde olursa olsun 3. kişilerce ele geçirilmesi neticesinde ortaya çıkabilecek sorunlardan ve kendisinin ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan kesinlikle sorumlu değildir. Bu şekilde doğacak zararların sorumluluğu tamamen üyeye ait olup, üye bu nedenle Site Sahibi'nin ve/veya 3. kişilerin uğradığı/uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyeler, kendilerine ait kullanıcı adının ve şifrenin kullanılarak işlem yapılması ile ilgili olarak, işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı yolundaki her türlü itiraz ve def´i haklarından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

21. Üyeler, üyelik başvurusu esnasında veya sonrasında kendilerinden talep edilen doldurulması zorunlu alanlar bölümünde yazan bilgilerin değişmesi halinde, bu bilgileri derhal güncellemekle yükümlüdürler. Site üzerinde kullanıcılar ve/veya üyeler tarafından verilmiş olan her türlü bilginin belge, doküman, tavsiye vs. kullanım hakkı Site Sahibi'ne aittir. Site Sahibi bu bilgileri, çeşitli araştırmalarda, değerlendirmelerde, süreli yayınlarda ve kataloglarda serbestçe, dilediği gibi kullanabilir. Bu bilgiler INDUSTRY GUIDE (Endüstri Kataloğu) internet sitesinin çözüm ortaklarına, Site Sahibi ve Site Sahibi'nin iştiraklerine yukarıdaki amaçlar doğrultusunda aktarılabilir.

22. Site Sahibi’nin, INDUSTRY GUIDE (Endüstri Kataloğu) internet sitesinde, kullanıcılara ve üyelere kolaylık sağlaması amacıyla yayınlayacağı, 3. partilere ait ürün ve hizmetlerin tanıtımları, yanı sıra üyelerin birbirlerine yapacakları reklamlar, bu hizmet yada ürünlerin INDUSTRY GUIDE (Endüstri Kataloğu) internet sitesi ve/veya Site Sahibi tarafından tavsiye edildiği yönünde değerlendirilemez. Üye ve ziyaretçiler, söz konusu firmalardan ve birbirlerinden alacakları olası ürün ve hizmetlerden doğabilecek her türlü maddi-manevi zarar ve olumsuz sonuçtan Site Sahibi'nin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını peşinen kabul ederler.

23. Site Sahibi, üyeler ve ziyaretçiler tarafından diğer üye ve ziyaretçiler ile paylaşmak üzere girilen içeriğin doğruluk, geçerlilik, güvenilirlik ve gerçekliğini garanti edemez. Üyeler ve/veya ziyaretçiler, INDUSTRY GUIDE (Endüstri Kataloğu) internet sitesini kullanırken ileri sürdükleri şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, INDUSTRY GUIDE (Endüstri Kataloğu) internet sitesine ekledikleri dosyaların sorumluluğunun tamamıyla kendilerine ait olduğunu ve Site Sahibi'nin bu dosyalardan, fikirlerden, ifadelerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt ederler. Ayrıca kullanıcı ve üyeler, INDUSTRY GUIDE (Endüstri Kataloğu) internet sitesinde sunulan hizmetlere Site Sahibi tarafından belirlenen şekil ve kurallar dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı, yazılım ve hizmetlerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, sitede ahlaka ve hukuka aykırı beyanlarda bulunmamayı, diğer üye ve ziyaretçilerin hizmetlerden faydalanmalarını etkileyecek şekilde davranmamayı peşinen kabul ve taahhüt ederler. Site Sahibi, uğradığı/uğrayacağı her türlü zarara ilişkin her türlü yasal girişimde bulunma hakkını saklı tutmak kaydıyla, bu tarz ihlallerde site güvenliğini ihlal eden firma ve/veya firmaların üyeliğine son verebilir. Üye ve/veya ziyaretçiler, Site Sahibi'nin uğradığı/uğrayacağı her türlü zararı, ilk talep üzerine tazmin edeceklerini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

24. INDUSTRY GUIDE (Endüstri Kataloğu) internet sitesi üyeleri ve ziyaretçileri tarafından yaratılacak tüm yazı, dosya, fotoğraf, resim, hareketli görüntü (video), belge, sair doküman, isim, soy isim, ünvan, bilgi ve yorum gibi içeriklerin aşağılayıcı, alaycı, diğer kullanıcılara saygı göstermeyip haklarını suiistimal eden, müstehcen, kaba, iftira niteliğinde, nefret dolu, tehdit edici, huzursuzluk çıkartmaya yönelik, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, uluslararası kanun, tüzük veya anlaşmalara, vatanımız çıkarlarına, kişilik haklarına veya genel toplum ahlak kurallarına aykırı, din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri ayrımcılıkları destekleyen, Site Sahibi'nin rakiplerinin ürün ve hizmetlerini öven veya yeren, üçüncü kişi ve/veya kurumların itibarını zedeleyeceği biçimde oluşturulması, gönderilmesi, bu tarz içeriğe sahip farklı sitelere link (bağlantı) verilmesi yasaktır. Bu tarz ihlallerde, Site Sahibi'nin uğradığı/uğrayacağı her türlü zarara ilişkin için her türlü yasal girişimde bulunma hakkı baki kalmak kaydıyla site güvenliğini ihlal eden firmaların üyeliğine ve sitede bilgilerini bulundurma haklarına son verilebilir.

25. Üyelerin INDUSTRY GUIDE (Endüstri Kataloğu) internet sitesinde açıklayacakları her türlü bilgi, çalıştıkları veya ortak oldukları firmalara ait her türlü yazı, belge, rapor, başarı hikayesi, fotoğraf, hareketli görüntü (video) sair doküman ve benzeri fikri ürünlerin sorumluluğu kendilerine aittir. INDUSTRY GUIDE (Endüstri Kataloğu) ziyaretçileri ve üyeleri, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili tüm diğer mevzuat hükümleri ile Site Sahibi tarafından hazırlanan bu sözleşmeye riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde Site Sahibi'nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye’ye rücu edilir.

26. Site Sahibi, INDUSTRY GUIDE (Endüstri Kataloğu) internet sitesinde yayında olan herhangi bir yarışma, oyun, promosyon, çekiliş, indirim, kampanya, organizasyon vb. duyuruyu haber vermeksizin yayından kaldırabilir, üzerinde değişiklik yapabilir.

27. Üyelik sırasında alınacak bilgiler güvenilir ortamda korunacak olup, üyenin diğer üyelerle paylaşmak üzere girmiş olduğu bilgiler, internetin yapısı gereği internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından ele geçirilip, kullanılabilir. Bu tip kullanımlardan meydana gelecek zararlardan Site Sahibi sorumlu değildir.

28. Site Sahibi, INDUSTRY GUIDE (Endüstri Kataloğu) internet sitesi, kullanıcılarına ve üyelerine kolaylık sağlaması amacıyla üye ve kullanıcıların başka internet sitesine/sitelerine geçişini sağlayan linkler yayınlayabilir. Üye ve kullanıcılar, geçiş yapacağı internet sitesi/sitelerindeki içeriklerden Site Sahibi'nin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını peşinen kabul eder. INDUSTRY GUIDE (Endüstri Kataloğu), Linkleri yayınlayan sitelerin hatasız çalıştığını, indirilen dosyaların virüssüz veya diğer zararlı etkilerden yoksun olacağını garanti edemez. Linkleri yayınlanan sitelere erişimde her türlü risk ve sorumluluk erişimi yapan kişiye, kuruma aittir.

29. Site Sahibi, üyelerin kayıt bilgilerini her ziyaretlerinde tekrar girmelerini önlemek ve siteyi daha rahat kullanmalarını sağlamak için Cookie'ler kullanmaktadır. Cookie'ler, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcısının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Cookie'ler ziyaretçilerin önceki ziyaretlerinde elde edilen tanımlamalar sayesinde sistem sunucusunun ziyaretçiye ait tercihleri tanımasına olanak sağlar.

30. Site Sahibi, INDUSTRY GUIDE (Endüstri Kataloğu) internet sitesi üyelerinin ve bilgilerini barındıran ziyaretçi firmaların IP adreslerini kullanma hakkına sahiptir. IP adresleri genellikle kullanıcı hareketlerindeki trendleri görmek ve kullanımı arttırmak için demografik bilgi toplama amacıyla kullanılır. IP adresleri kullanıcıların kimliğini tespit etme imkânı vermez.

31. Site Sahibi, üye, kullanıcı ve ziyaretçi hukuken bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir işçi/işveren ilişkisi bulunmaz. Site Sahibi serbestçe, dilediği zaman, tek taraflı olarak, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

32. Üyeler ve kullanıcılar, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Site Sahibi'nin defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının H.U.M.K. 287. madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, Site Sahibi kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

33. Site Sahibi, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda internet sitesinde ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, üye’nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

34. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Site Sahibi işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Site Sahibi için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Site Sahibi’nden herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. ‘Mücbir sebep’ terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Site Sahibi’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

35. Üye ve ziyaretçilerin belirttikleri ikametgah adresleri kanuni ikametgah adresleri olup, adres değişikliğini yazılı olarak Site Sahibi’ne bildirmedikleri sürece bu adreslere yapılacak tebligatlar tebliğ edilsin ya da edilmesin yasal bir tebligatın tüm sonuçlarını doğuracaktır.

36. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

37. İşbu sözleşme hükümlerinden herhangi birisinin herhangi bir yasa, yönetmelik veya uluslararası anlaşma ya da karardan dolayı geçersiz sayılması durumunda bu hüküm, sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.

38. İşbu Sözleşme tarafların sözleşme’den doğmuş ve doğacak tüm hak ve alacakları saklı kalmak kaydıyla Üye’nin üyelik süresinin dolması veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona erecektir.

39. INDUSTRY GUIDE (Endüstri Kataloğu) internet sitesini ziyaret eden her üye ve ziyaretçi, işbu Sözleşmenin tamamını okuduğunu ve içeriğini kayıtsız şartsız kabul edip onayladığını peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Üye ve ziyaretçiler tarafından üyelik veya kayıt başvurusunun tamamlanması ile işbu Sözleşme oluşmuş, karşılıklı hak ve yükümlülükler teşekkül etmiş olur.

40. Üyeler ve kullanıcılar, elektronik ortamda başvuru formunu doldurup formun altında bulunan "Okudum, Anladım, Kabul Ediyorum" opsiyonunu tıklayarak seçtiğinde 40 (kırk) maddeden oluşan işbu Sözleşme taraflar arasında karşılıklı ve süresiz olarak yürürlüğe girmiş olacaktır.

Boyut Yayın Grubu
©1996 - 2024 BOYUT YAYIN GRUBU | Site Kullanım Koşulları
Koza Plaza A26 Tekstilkent 34235 Esenler - İstanbul Tel: +90 212 413 33 33 (pbx) Faks: +90 212 413 33 34
info@boyut.com.tr | industryguideinfo@boyut.com.tr
Adınız Soyadınız :  
E-Mail Adresiniz :    
Alıcının Ad Soyadı :  
Alıcının E-mail Adresi :    
Mesajınız :  
En fazla 300 karakter