TURİZM ENDÜSTRİLERİ KATALOĞU - page 10

Otel Otomasyonu ve Yönetim Sistemleri
Hotel Automation and Management Systems
545
Kongre ve Toplantı Salonu Sistemleri
Congress Center and Meeting Room Equipment
567
Bilgi Bankası ....................................................546
DataBank Centers
Bilgisayar Firmaları ........................................546
Computer Companies
YazılımFirmaları..............................................551
Computer Software
Kesintisiz Güç Kaynakları ..............................556
UPS
ÖnBüro YönetimSistemleri..........................557
Front OfficeManagement Systems
Pos Sistemleri..................................................559
P.O.S. Systems
Simultane Çeviri Sistemleri ..........................568
Simultaneous Translation Systems
SunumSistemleri
(tepegöz,projeksiyon,videovb.)
....
569
Presentation Systems (projection and video devices)
Toplantı, Seminer Odası Üniteleri ................570
Meeting and Seminar RoomUnits
Banket Ekipmanları ........................................572
Banquet Equipments
TV, Video ve Görüntü Sistemleri
TV, Video and Visual Images
561
TV Alıcıları ve Kapalı Devre Yayın Sistemi....562
TVReceivers and Closed Circuit Visual Casting Systems
Uydu Antenleri
..............................................................
564
Satellite Antennas
Videolar ve Video Yayın Sistemleri ................565
Video Players and Video Casting Systems
573
Haberleşme Sistemleri
Communication Systems
Telefonlar, Santraller, Sesli Yanıt Sist. vb. ..574
Telephone Receivers, Exchange and Voice Response Systems
Araç ve Cep Telefonları, Telsizler ................575
Car andMobile Phones
İnternet veUluslararası İletişimSist. ..........576
İnternet andGlobal Communication Systems
BÖLÜMLER
SECTIONS
İçindekiler
Contents
INDUSTRY GUIDE
10
Ofis ve KırtasiyeMalzemeleri ........................580
Office equipment and stationary
OfisMakinaları
(Fotokopi,Faks,evrak imha,vb.)
........583
Officedevices
(photocopy,facsimile,anddocumentgrindingmachinesetc.)
Masa ve Gönder Bayrakları............................585
Table and Pole Flags
Ofis ve Kırtasiye Donanımları Endüstrisi
Office eEuipment and Stationary
580
İLETİŞİM, ELEKTRİKVE
ELEKTRONİKENDÜSTRİSİ
COMMUNICATION,ELECTIRICAL&ELEC.SYSTEMS
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...692
Powered by FlippingBook