TURİZM ENDÜSTRİLERİ KATALOĞU - page 11

HOTEL SUPPLY SERVICES
OTELDESTEKENDÜSTRİSİ
11
Personel Malzeme İhtiyaçları
Provision of Personnel Supplies
639
Oda ve Banyo Aksesuarları
Room and Bathroom Accessories
659
Yön levhaları, İşaretler, Panolar, Tabelalar
Direction Boards, Sing and Announcement Systems
633
Personel Giysileri ve İş Güvenliği Malz.........634
Personnel Garments&Outfit andWork Security Supplies
Ranza ve ÇelikDolaplar..................................636
Bunks, metal cupboards and shelves
Kat Servis Arabaları ........................................637
Floor Services Carts
Mini Bar-Mini Buzdolabı ................................640
Mini Bars andMini Refrigerators
Oda İçi Şifreli Kasa Sistemi ............................641
Private Ciphered Lock Safety Box Systems
Saç ve El KurutmaMakineleri ......................643
Hair andHand-DryingDevices
Kağıt ve Sıvı SabunÜniteleri ..........................644
Toilet Tissue and Liquid SoapUnits
Buklet Malzemeleri
LoopMaterials
..................647
Sinek KovucuCihazlar....................................650
İnsect Dispelling Apparatus
Banyo veWCAksesuarları ............................652
Room, BathroomandWCAccesories
İç-Dış YönLevh. veTesisTanımlayıcı Levh.
Internal and External Signs and ExplanationBoards
............................660
Aydınlatma sistemleri
Lighting Systems
587
Ses ve Işık Sistemleri
Sound and light systems
607
Enerji İletişimveDağıtımSistemleri............588
Energy Communication andDistribution Systems
Genel Aydınlatma ............................................588
General Lighting
Bahçe ve Gezi Yolu Aydınlatması ..................594
Garden and Promenade Lighting
Fotoselli ve Otomatik Aydınlatma ................596
LightingbyFotosensitiveSystemsandOtherSelfregulatingMechanisms
ElektrikTesisat veAydınlatmaMalz...............598
Electrical Installations and LightingMaterials
Jeneratörler......................................................605
Jenerators
Disko, Sahne Aydınlatma ve Ses Sist. ..........608
Disco, stage lighting andmusic equipment
Merkezi Müzik ve Ses Yayını Sistemleri ......610
Central music casting and announcement systems
Ses ve Işık Gösterileri veMalzemeleri ........612
Adviovisual showequipment
Kişisel Müzik Sistemleri ................................614
Personalmusicalequipment(Radio,tape-recorder,CDplayeretc.)
Havai FişekMalzemeleri ve Gösterileri ......615
Firework Equipment andDisplay
617
Güvenlik Sistemleri
Security systems
Yangın, Gaz, Hırsızlık Alarmı ve
Tur Kontrol Sistemleri. ..................................618
Fire, gas, thieving alarmand patrol control systems
Güvenlik ve Kontrol Sistemleri (CCTV) ........622
Security and control systems (CCTV)
Elemanlı ve Elektronik GüvenlikHiz.............629
Elektronic security and security staff services
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...692
Powered by FlippingBook