TURİZM ENDÜSTRİLERİ KATALOĞU - page 4

AUTOMOTIVE AND SERVICE SECTOR
1
OtomotivEndüstrisi
Automotive industry
8
Kargo ve Kurye Hizmetleri
Cargo & courier services
Binek Araçları ......................................................2
Cars
Motorsiklet............................................................5
Motorcycle
Yolcu Taşıma ve Ticari Araçlar ..........................6
Trasnportation and carrier vehicles
KargoHizmetleri
Cargo services
............................8
KuryeHizmetleri
Courier services
..........................9
10
TanıtımveOrganizasyonHizmetleri
PrensentationandOrganization
Tanıtımve Organizasyon ..................................10
Presentaion andOrganization
Promosyon veHediyelik Eşya..........................14
Promotional and Souvenir Objects
21
Finansal Hizmetler
Financial Services
Bankalar
Banks
..................................................22
Sigorta Kuruluşları
Insurance Companies
............22
Leasing&Factoring
Leasing&Factoring
............24
GİRİŞ
PREFACE
Sunuş
Preface
P 10
Rehber Hakkında...
About the guide...
P 14
CDROM’u nasıl kullanacaksınız?
How to use?
P 15
Fuarlar
Exhibitions
P 18
Reklamveren kuruluşlara göre alfabetik indeks
Index by advertisement
P 20
İçindekiler
Contents
INDUSTRY GUIDE
OTOMOTİVVEHİZMETSEKTÖRÜ
1
BÖLÜMLER
SECTIONS
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...692
Powered by FlippingBook